Aktualności

Formularz wniosku na pobyt i korzystanie z infrastruktury Polskiej Stacji Polarnej Hornsund

Formularz wniosku na udostępnienie miejsca na statku ekspedycyjnym w celu transportu osób

Formularz wniosku na udostępnienie miejsca na statku ekspedycyjnym w celu transportu ładunków

Harmonogram statku ekspedycyjnego w 2024 r.

Zasady dostępu i korzystania z infrastruktury i zasobów Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie

Wielkość udziału w kosztach korzystania z infrastruktury Polskiej Stacji Polarnej Hornsund oraz statku ekspedycyjnego w 2024 r.

Regulamin użytkowania sprzętu uzbrojenia w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie

Procedury związane z wyjściem w teren w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund

Instrukcja przygotowywania, dostarczania i odbioru ładunków

Regulamin przyjmowania i przechowywania sprzętu w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund