Kontakt

Kontakt

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64
01-452 Warszawa
tel.: +48 22 6915-950
fax: +48 22 8776-722
e-mail: office@igf.edu.pl

Polska Stacja Polarna Hornsund im. Stanisława Siedleckiego

9170 Longyearbyen
Svalbard, Norwegia
tel. Iridium: +881 631 444 070
e-mail: hornsund@igf.edu.pl

Kierownik Stacji: Włodzimierz Sielski
tel.: +48 22 6915-979
e-mail: sielski@igf.edu.pl

Kierownik 47. Wyprawy Polarnej IGF PAN: Łukasz Mazurkiewicz
e-mail: lukasz.mazurkiewicz@igf.edu.pl

Z-ca Kierownika 47. Wyprawy Polarnej IGF PAN: Anna Nadolna
e-mail: anna.nadolna@igf.edu.pl

Zespół ds. logistyki
Grażyna Dziurla
tel.: +48 22 6915-882
e-mail: gr@igf.edu.pl

Katarzyna Matysiak
tel.: +48 22 6915-973
e-mail: kmatysiak@igf.edu.pl

Marcin Ruszczak
tel.: +48 22 6915-885
e-mail: marcin.ruszczak@igf.edu.pl

Zakład Badań Polarnych i Morskich

Kierownik Zakładu: dr hab. Mateusz Moskalik
tel.: +48 22 6915-619
e-mail: mmosk@igf.edu.pl

dr Maciej Bartosiewicz
tel.: +48 22 6915-743
e-mail: maciej.bartosiewicz@igf.edu.pl

dr hab. Daniel Dunkley
tel.: +48 507 062 206
e-mail: daniel.dunkley@igf.edu.pl

prof. dr hab. Piotr Głowacki
tel.: +48 22 6915-890
e-mail: glowacki@igf.edu.pl

dr hab. Oskar Głowacki
tel.: +48 22 6915-817
e-mail: oglowacki@igf.edu.pl

dr Vineet Jain
e-mail: vjain@igf.edu.pl

dr Piotr Król
tel.: +48 22 6915-881
e-mail: piotr.krol@igf.edu.pl

mgr Meri Korhonen
e-mail: mkorhonen@igf.edu.pl

prof. dr hab. inż Monika A. Kusiak
tel.: +48 22 6915-749
e-mail: monika.kusiak@igf.edu.pl

dr Bartłomiej Luks
tel.: +48 22 6915-894
e-mail: luks@igf.edu.pl

dr Adam Nawrot
tel.: +48 22 6915-843
e-mail: anawrot@igf.edu.pl

dr Ekaterina Rets
tel.: +48 22 6915-843
e-mail: erets@igf.edu.pl

dr Zuzanna Świrad
e-mail: zswirad@igf.edu.pl

dr Tomasz Wawrzyniak
tel.: +48 22 6915-889
e-mail: twawrzyniak@igf.edu.pl