Wyprawy

46. Wyprawa Polarna IGF PAN 2023/2024

Krzesimir Tomaszewski (hydrochemik), Daniel Kępski (2, meteorolog, kierownik wyprawy), Szymon Szyszko (2, geofizyk, z-ca kierownika), Łukasz Kreft (informatyk), Barbara Gawlak (meteorolog), Katarzyna Kudłacz (meteorolog), Arkadiusz Jaskot (mechanik), Przemysław Matwiejczuk (konserwator)

45. Wyprawa Polarna IGF PAN 2022/2023

Stoją od lewej: Agata Mienkina (meteorolog), Michał Konecki (konserwator), Marta Wyszatkiewicz (meteorolog), Arkadiusz Peryga (mechanik), Benita Siepierska (2, hydrochemik), Grzegorz Piotrowski (2, informatyk), Robert Szymko (geofizyk),

Siedzą od lewej: Mateusz Mandat (4, meteorolog, z-ca kierownika), Michał Niedbalski (2, oceanograf, kierownik wyprawy).

44. Wyprawa Polarna IGF PAN 2021/2022

Od lewej: Bartłomiej Skrzyszewski (mechanik), Piotr Ostrowski (meteorolog), Sebastian Szczurtek (2, meteorolog, z-ca kierownika), Joanna Perchaluk (4, meteorolog, kierownik wyprawy), Hanna Fałtynowicz (hydrochemik), Krzysztof Drewniany (konserwator), Sławomir Mucha (2, informatyk), Tomasz Ślęczkowski (geofizyk).

43. Wyprawa Polarna IGF PAN 2020/2021

Stoją od lewej: Wojciech Flak (meteorolog), Mariusz Czarnul (2, oceanograf, kierownik wyprawy), Sebastian Kołodziej (konserwator).
Siedzą od lewej: Marcin Sadowski (2, mechanik), Izabela Kulaszewicz (2, hydrochemik, z-ca kierownika), Patrycja Nowosad (meteorolog), Patrycja Ulandowska-Monarcha (meteorolog), Grzegorz Kwolek (geofizyk), Łukasz Pracki (informatyk).

42. WYPRAWA POLARNA IGF PAN 2019/2020

Stoją od lewej: Sławomir Mucha (informatyk), Tomasz Siepierski (mechanik), Darko Matešić (hydrochemik), Sebastian Szczurtek (meteorolog, z-ca kierownika).
Siedzą od lewej: Marcin Myśliwiec (konserwator), Anna Myśliwiec (geofizyk), Joanna Perchaluk-Mandat (3, meteorolog, kierownik wyprawy), Mateusz Mandat (3, meteorolog).

41. WYPRAWA POLARNA IGF PAN 2018/2019

Stoją od lewej: Wiktor Sawicki (mechanik), Arkadiusz Piwowarczyk (meteorolog), Michał Sawicki (5, geofizyk), Tomasz Kopeć (informatyk), Kamil Ziemba (geodeta), Anna Górska (meteorolog), Katarzyna Stachniak (meteorolog), Teresa Biernacka (hydrochemik), Mateusz Piotrowski (konserwator), Piotr Zagórski (kierownik wyprawy), Michał Niedbalski (oceanograf, z-ca kierownika).

40. WYPRAWA POLARNA IGF PAN 2017/2018

Stoją od lewej: Mateusz Mandat (2, meteorolog), Bartosz Siek (mechanik), Łukasz Pawłowski (oceanograf), Joanna Perchaluk (2, meteorolog, kierownik wyprawy), Mariusz Dmochowski (geofizyk), Jakub Szewczyk (konserwator, z-ca kierownika), Anna Nadolna (meteorolog), Benita Siepierska (hydrochemik), Grzegorz Piotrowski (informatyk), Jakub Mędrzycki (geodeta), psy: Rasputin i Yuki.

XXXIX WYPRAWA POLARNA PAN 2016/2017

Stoją od lewej: Mariusz Czarnul (oceanograf), Marcin Sadowski (konserwator), Hubert Brauer (meteorolog), Kamil Pałkowski (informatyk), Kacper Konior (geodeta), Łukasz Mazurkiewicz (2, geofizyk, z-ca kierownika), Izabela Kulaszewicz (hydrochemik), Sabina Kucięba (meteorolog), Katarzyna Budzińska (geofizyk), Piotr Dolnicki (3, kierownik wyprawy).

XXXVIII WYPRAWA POLARNA PAN 2015/2016

Stoją, od lewej: Maciej Błaszkowski (geofizyk), Konrad Osienienko (mechanik), Tymoteusz Salamon (geofizyk), Jarosław Zajączkowski (2, kierownik), Mateusz Mandat (meteorolog), Anton Sedlák (środowisko abiotyczne), Jacek Jurak (konserwator), Robert Pogorzelski (informatyk); siedzą, od lewej: Krystyna Kozioł (środowisko biotyczne, z-ca kierownika ds. naukowych), Dominika Dąbrowska (meteorolog), Karolina Michalczewska (geofizyk).

XXXVII WYPRAWA POLARNA PAN 2014/2015

Stoją od lewej: Piotr Łepkowski (2, geofizyk), Konrad Dobrzyński (mechanik), Adam Aziewicz (konserwator), Joanna Perchaluk (meteorolog), Witek Kaszkin (4, informatyk, z-ca kierownika), Andrzej Araźny (3, kierownik);
Siedzą od lewej: Wojciech Mateja (środowisko biotyczne), Krzysztof Grabiec (środowisko abiotyczne); Magdalena Bloch (geofizyk), Edward Łaszyca (meteorolog), psy: Ragna i Brzydal

XXXVI WYPRAWA POLARNA PAN 2013/2014

Stoją od lewej: Zbigniew Górski (2, meteorolog), Daniel Kępski (meteorolog), Damian Bielecki (środowisko abiotyczne), Szymon Szyszko (geofizyk, sejsmolog), Łukasz Mazurkiewicz (magnetyk, elektronik), Tomasz Jankowski (informatyk), Kazimierz Zając (7, mechanik), Magdalena Grzesik (środowisko biotyczne), Piotr Dolnicki (2, kierownik), Katarzyna Jankowska (z-ca kierownika, administrator, dydaktyk EDUSCIENCE).

XXXV WYPRAWA POLARNA PAN 2012/2013

Stoją od lewej: Mikołaj Karwat (informatyk), Dariusz Ignatiuk(kierownik, glacjolog), Marta Kondracka (geofizyk), Mirosław Szumny (meteorolog), Paweł Strzelewicz (2, środowisko abiotyczne), Łukasz Stachnik (środowisko biotyczne), Damian Chwiałkowski (mechanik), Maciej Benedyk (z-ca kierownika, meteorolog), Piotr Andryszczak (geofizyk, elektronik), Dagmara Bożek-Andryszczak (administrator, dydaktyk EDUSCIENCE).

XXXIV WYPRAWA POLARNA PAN 2011/2012

Stoją od lewej: Zbigniew Sobierajski (środowisko biotyczne), Krzysztof Herman (informatyk), Marta Bania (meteorolog), Jacek Renkas (geofizyk), Franciszek Krzemiński (mechanik), Łukasz Gryglicki (geofizyk), Tomasz Wawrzyniak (z-ca kierownika, meteorolog), Liliana Keslinka-Nawrot (administrator, dydaktyk EDUSCIENCE), Adam Nawrot (2, kierownik, geomorfolog).

XXXIII WYPRAWA POLARNA PAN 2010/2011

Od lewej: Michał Sawicki (4, z-ca kierownika, magnetyk, sejsmolog), Mateusz Baran (geodeta, środowisko abiotyczne), Anna Kowalska (kierownik, geolog), Kazimierz Zając (6, mechanik), Łukasz Małarzewski (meteorolog, elektronik, fizyk atmosfery), Katarzyna Cichała-Kamrowska (chemik, środowisko biotyczne), Elżbieta Majchrowska (2, meteorolog).

XXXII WYPRAWA POLARNA PAN 2009/2010

Stoją od lewej: Szymon Kostka (2, z-ca kierownika, elektronik, magnetyk), Rafał Źrebiec (środowisko biotyczne), Sebastian Sikora (kierownik, klimatolog), Jakub Soroka (meteorolog), Paweł Strzelewicz (obserwator abiotyczny). Siedzą od lewej: Franciszek Krzemiński (mechanik), Anna Haczek (meteorolog), Grzegorz Karasiński (fizyk atmosfery), Aleksandra Smyrak-Sikora (sejsmolog). Pies: Lola.

XXXI WYPRAWA POLARNA PAN 2008/2009

Stoją od lewej: Marek Szymocha (2, kierownik), Małgorzata Błaszczyk (środowisko abiotyczne), Elżbieta Majchrowska (meteorolog), Marcin Janusz (środowisko biotyczne), Zbigniew Heyda (3, geofizyk), Kazimierz Zając (5, mechanik), Witold Kaszkin (3, meteorolog), Piotr Łepkowski (geofizyk), Marek Pencarski (asystent terenowy, ratownik).

XXX WYPRAWA POLARNA PAN 2007/2008

Stoją od lewej: Mariusz Skarzyński (4, meteorolog), Andrzej Araźny
(2, kierownik, bioklimatolog), Paweł Czubak (geofizyk), Michał Sawicki
(3, sejsmolog), Robert Żmuda (środowisko abiotyczne). Na dole od lewej: Witold Kaszkin (2, informatyk), Krzysztof Gandor (2, mechanik), Jerzy Kwaczyński (5, meteorolog), Krzysztof Stankowicz (środowisko biotyczne).

XXIX WYPRAWA POLARNA PAN 2006/2007

Stoją od lewej: Anna Rozwadowska (meteorolog), Kazimierz Zając
(4, mechanik), Jarosław Czyszek (magnetyk), Andrzej Czarnecki (meteorolog). Niżej: Piotr Modzel (2, z-ca kierownika, geofizyk), Marcin Rajner (środowisko abiotyczne), Tomasz Szydeł (sejsmolog, jonosferyk), Tomasz Petelski (kierownik).

XXVIII WYPRAWA POLARNA PAN 2005/2006

Stoją od lewej: Mirek Stefański (2, magnetyk), Andrzej Grotha (kierownik), Witek Kaszkin (meteorolog). Niżej: Adam Nawrot (środowisko biotyczne), Artur Adamek (środowisko abiotyczne), Krzysztof Miłosz (2, mechanik), Marek Kowalczyk (meteorolog), Rafał Kielar (sejsmolog).

XXVII WYPRAWA POLARNA PAN 2004/2005

Stoją od lewej: Grzegorz Łubik (2, mechanik), Piotr Modzel (geomagnetyk), Michał Sawicki (sejsmolog). Z przodu od lewej: Andrzej Kozik (kierownik, geomorfolog), Jerzy Kwaczyński (4, meteorolog), Arkadiusz Orlicki (jonosfera, radio). Przed nim: Jerzy Jutarski „JuJu” (środowisko), Michał Kowalewski (meteorolog). Psy: Leon (z lewej) i Szelma.

XXVI WYPRAWA POLARNA PAN 2003/2004

Z tyłu od lewej: Szymon Kostka (jonosferyk, radiooperator), Mateusz Moskalik (sejsmolog), Lech Buchert (meteorolog), Jan Mandat (meteorolog). Z przodu od lewej: Tomasz Łękarski (obserwator środowiskowy), Mirosław Stefański (magnetyk), Krzysztof Migała (3, kierownik, klimatolog), Dariusz K. Miłosz (mechanik).

XXV WYPRAWA POLARNA PAN 2002/2003

Od lewej: Jerzy Kwaczyński (3, meteorolog), Paweł Rakowski (magnetyk), Mariusz Skarzyński (3, meteorolog), Tomasz Moczadłowski (2, sejsmolog), Krzysztof Gandor (mechanik). Na dachu: Dariusz Puczko (2, badania środowiskowe), Marek Kraszula (jonosferyk, radiooperator), Lucjan Nowosielski (5, kierownik).

XXIV WYPRAWA POLARNA PAN 2001/2002

Stoją od lewej: Hubert Radzimowski (badania środowiskowe), Marcin Lecki (meteorolog), Janusz Nowik (meteorolog), Mariusz Neska (magnetyk). Siedzą: Michał Sawicki (sejsmolog), Zbigniew Hejda (2, z-ca kierownika, jonosferyk, radiooperator), Andrzej Zbroszczyk (5, kierownik), Jan Sych
(2, mechanik).

XXIII WYPRAWA POLARNA PAN 2000/2001

Od lewej: Dariusz Puczko (magnetyk, elektryczność atmosfery), Witold Grzegorz Łubik (mechanik), Lucjan Nowosielski (4, kierownik), Mariusz Skarżyński (2, meteorolog), Jerzy Kwaczyński (2, meteorolog), Piotr Dolnicki (badania środowiskowe), Tomasz Moczadłowski (sejsmolog), Michał Mucha (radiooperator, jonosferyk).

XXII WYPRAWA POLARNA PAN 1999/2000

Stoją: Marek Szylkowski (mechanik), Zbigniew Wciślak (2, meteorolog), Waldemar Ziętkiewicz (jonosferyk, radiooperator), Tadeusz Bryś (badania środowiska), Andrzej Araźny (meteorolog), Paweł Jóźwiak (sejsmolog), Krzysztof Michalski (magnetyk, elektryczność atmosfery), Stanisław Misztal (2, kierownik, glacjospeleolog).

XXI WYPRAWA POLARNA PAN 1998/1999

Stoją: Krzysztof Kossobudzki (magnetyk), Tomasz Krynicki (sejsmolog), Maciej Burzyk (badania środowiska), Adam Lewandowski (radiooperator), Mariusz Skarżyński (meteorolog). Siedzą: Jan Sych (mechanik), Zbigniew Heyda (jonosferyk), Andrzej Zbroszczyk (4, kierownik), Antoni Barański (4, meteorolog).

XX WYPRAWA POLARNA PAN 1997/1998

Stoją: Jacek Wojdat (mechanik), Ryszard Moroz (4, badania środowiska), Dariusz Ziętkiewicz (jonosferyk), Wojciech Bart (2, kierownik, magnetyk, elektryczność atmosfery), Michał Janus (sejsmolog), Jacek Ściesiński (radiooperator), Lucjan Nowosielski (3, meteorolog), Janusz Małaszkiewicz (meteorolog)

XIX WYPRAWA POLARNA PAN 1996/1997

Stoją: Witold Roszczynko (mechanik), Piotr Battke (radiooperator, sesjmolog), Marek Szymocha (jonosferyk), Waldemar Roszczynko (badania środowiskowe), Zbigniew Wciślak (meteorolog). Siedzą: Jerzy Giżejewski (kierownik, geolog), Janusz Możdżyński (magnetyk, elektryczność atmosfery, radiooperator), Andrzej Zbroszczyk (3, mechanik), Ryszard Moroz (3, meteorolog).

XVIII WYPRAWA POLARNA PAN 1995/1996

Stoją: Wiesław Sienkiewicz (mechanik), Antoni Barański (3, meteorolog), Piotr Pawłowicz (radiooperator), Danuta Bednarek (geolog), Zbigniew Górski (badania środowiskowe), Piotr Sobolewski (magnetyk, elektryczność atmosfery), Jacek Borkowski (jonosferyk), Arkadiusz Orlicki (sejsmolog). Siedzą: Maciej Włosek (lekarz, meteorolog), Jacek Bednarek
(3, kierownik, geolog).

XVII WYPRAWA POLARNA PAN 1994/1995

Stoją: Jan Opaliński (mechanik), Wacław Orzeł (meteorolog), Jerzy Kwaczyński (meteorolog), Marcin Grzesiak (magnetyk, elektryczność atmosfery). Siedzą: Rafał Blankiewicz (badania środowiskowe), Kajetan Zielkowski (jonosferyk, sejsmolog), Jan Rodzik (3, kierownik), Henryk Józefiak (radiooperator), Cezary Dobrowolski (kucharz).

XVI WYPRAWA POLARNA PAN 1993/1994

Stoją: Zbigniew Radwan (mechanik), Adam Cała (magnetyk, elektryczność atmosfery), Tadeusz Krawczyk (glacjolog), Antoni Barański (2, meteorolog), Lucjan Nowosielski (2, meteorolog), Jacek Bednarek (2, kierownik, geolog), Stanisław Domański (radiooperator). Siedzą: Jerzy Burzyk (badania środowiskowe), Mirosław Bielański (jonosferyk), Piotr Celiński (sejsmolog).

XV WYPRAWA POLARNA PAN 1992/1993

Stoją: Sławomir Wiktorowicz (3, meteorolog), Wojciech Bart (magnetyk, elektryczność atmosfery), Jarosław Zajączkowski (kucharz), Jan Leszkiewicz (badania środowiskowe), Krzysztof Makowski (kierownik). Siedzą: Jan Rodzik (2, meteorolog, geomorfolog), Andrzej Klimowicz (mechanik), Andrzej Grotha (radiooperator), Jacek Parat (sejsmolog).

XIV WYPRAWA POLARNA PAN 1991/1992

Stoją: Edward Bekta (sejsmolog, jonosferyk), Zbigniew Miturski (mechanik), Krzysztof Lisowski (magnetyk, elektryczność atmosfery), Jerzy Cyrkler (meteorolog), Jerzy Kempa (radiooperator). Siedzą: Jerzy Giżejewski (kierownik, geolog), Kazimierz Czerniejewski (mechanik), Janusz Kida (badania środowiskowe), Edward Szaraniec (meteorolog), Ryszard Wyrzykowski (operator filmowy).

XIII WYPRAWA POLARNA PAN 1990/1991

Stoją: Leopold Welsz (magnetyk, elektryczność atmosfery), Stanisław Domański (radiooperator), Janusz Małaszkiewicz (meteorolog), Maciej Włosek (lekarz, badania środowiskowe), Andrzej Pszczółkowski (jonosferyk). Siedzą: Andrzej Zbroszczyk (2, mechanik), Lucjan Nowosielski (meteorolog), Jacek Bednarek (kierownik, geolog), Wojciech Budzanowski (sejsmolog).

XII WYPRAWA POLARNA PAN 1989/1990

Stoją: Andrzej Dominik (mechanik), Andrzej Dzik (lekarz). Siedzą: Krzysztof Makowski (2, kierownik, sejsmolog), Stanisław Brykczyński (radiooperator), Grzegorz Lipień (geolog, badania środowiskowe), Andrzej Bolewski (jonosferyk), Ryszard Moroz (2, meteorolog), Adam Kieres (geolog), Wojciech Wiszniewski (magnetyk, elektryczność atmosfery), Tadeusz Niedźwiedź (meteorolog).

XI WYPRAWA POLARNA PAN 1988/1989

Stoją: Andrzej Mucowski (jonosferyk), Marian Wojciechowski (magnetyk, elektryczność atmosfery). Siedzą: Jan Koźlakiewicz (sejsmolog), Janusz Karkoszka (asystent terenowy), Piotr Głowacki (2, kierownik, badania środowiskowe), Edward Jarmuszewski (meteorolog), Andrzej Chruściel (lekarz). Siedzą niżej: Kazimierz Zając (3, mechanik), Zbigniew Wciślak (meteorolog), Jan Leszkiewicz (geograf), Józef Kowalski (radiooperator).

X WYPRAWA POLARNA PAN 1987/1988

Stoją: Sławomir Wiktorowicz (2, meteorolog), Kajetan Zielkowski (jonosferyk), Kazimierz Zając (2, mechanik), Jacek Grys (radiooperator), Tadeusz Pelczar (meteorolog), Zdzisław Kurczyński (fotogrametra). Siedzą: Romuald Biernat (lekarz), Krzysztof Makowski (sejsmolog), Stanisław Dąbrowski (kierownik, geodeta), Janusz Kida (badania środowiskowe, permafrost), Jacek Hoffman (magnetyk).

IX WYPRAWA POLARNA PAN 1986/1987

Stoją: Wojciech Krajewski (mechanik), Stanisław Brykczyński (radiooperator), Piotr Adamski (meteorolog), Józef Forgacz (lekarz), Jerzy Szwagrzyk (sejsmolog). Siedzą: Grzegorz Gregorczyk (2, kierownik), Ryszard Dogil (meteorolog), Krzysztof Chęciński (jonosferyk), Andrzej Stępień (magnetyk), Krzysztof Migała (2, permafrost).

VIII WYPRAWA POLARNA PAN 1985/1986

Stoją: Jan Purtak (lekarz), Kazimierz Zając (mechanik), Jan Kupski (radiooperator), Jerzy Speil (sejsmolog), Bolesław Kapuściński (asystent terenowy), Wiesław Wierzbicki (magnetyk). Siedzą: Sławomir Wiktorowicz (meteorolog), Piotr Głowacki (badania środowiskowe), Jerzy Wach (geograf), Stanisław Misztal (kierownik), Zbigniew Toporowski (meteorolog), Tomek Janicki (gość).

VII WYPRAWA POLARNA PAN 1984/1985

Stoją: Jerzy Książek (meteorolog), Antoni Markowski (mechanik), Piotr Adamski (meteorolog), Ryszard Moroz (hydrolog, badania środowiskowe), Marek Zajączkowski (oceanolog), Aleksander Gierasimowicz (lekarz). Siedzą: Jan Marcin Węsławski (2, kierownik, oceanolog), Stanisław Siedlecki (gość), Jacek Konopacki (sejsmolog), Krzysztof Dąbrowski (radiooperator), Jerzy Dąbrowski (oceanolog).

VI WYPRAWA POLARNA PAN 1983/1984

Stoją: Michał Ziemiański (meteorolog), Krzysztof Adamski (sejsmolog), Piotr Porada (lekarz), Grzegorz Gregorczyk (magnetyk), Zbigniew Pietroń (meteorolog). Siedzą: Jacek Wielocha (radiooprerator), Jan Krzemiński (mechanik), Jan Cisak (kierownik, geodeta), Szymon Barna (geodeta).

V WYPRAWA POLARNA PAN 1982/1983

Stoją: Andrzej Zbroszczyk (mechanik), Wiesław Wierzbicki (magnetyk), Krzysztof Görlich (geolog), Jan Rodzik (meteorolog, geomorfolog), Waldemar Stepko (meteorolog), Stanisław Rudowski (kierownik, geolog), Adam Broda (lekarz), Józef Ignasiak (radiooperator).

IV WYPRAWA POLARNA PAN 1981/1982

Stoją: Ryszard Szafran (mechanik), Wojciech Moskal (oceanolog), Jacek Jezierski, Jan Marcin Węsławski (oceanolog), Sławomir Kwaśniewski, Mieczysław Sobik (meteorolog), Krzysztof Migała (geomorfolog, meteorolog). Siedzą: Jerzy Gieorgijewski (lekarz), Bogdan Morys (magnetyk), Witold Mizerski (kierownik, fotogrametra), Zygmunt Weydmann (sejsmolog), Andrzej Zieliński (radiooperator).

III WYPRAWA POLARNA PAN 1980/1981

Stoją: Marek Grześ (geomorfolog), Przemysław Czyszek (magnetyk), Bronisław Głowicki (meteorolog), Wojciech Skubiszak (geofizyk), Antoni Barański (meteorolog). Siedzą: Andrzej Molek (sejsmolog ), Paweł Ogrodnik (radiooperator), Marek Kibler (mechanik), Janusz Niewiadomski (kierownik, geofizyk), Jan Dziaczkowski (lekarz).

II WYPRAWA POLARNA PAN 1979/1980

Stoją: Jerzy Pereyma (klimatolog), Sławomir Swerpel (meteorolog), Waldemar Kulesza (radiooperator), Jan Krzemiński (mechanik), Piotr Mensz (magnetyk), Marian Pulina (kierownik, geomorfolog). Siedzą: Marian Doraczyński (lekarz), Stefan Matalewski (oceanolog), Krzysztof Lubomirski (meteorolog), Jan Szymański (sejsmolog).

I WYPRAWA POLARNA PAN 1978/1979

Stoją: Tadeusz Pieńkowski (sejsmolog), Jan Szupryczyński (kierownik, geomorfolog), Mieczysław Banach (geomorfolog), Edward Jarmuszewski (meteorolog), Jerzy Sacewicz (magnetyk). Na krześle: Bogdan Rudzki (lekarz). Na dole: Tomasz Petelski (meteorolog), Ireneusz Dobruchowski (radiooperator), Bogdan Olędzki (mechanik), Stefan Cieśliński (geolog).

WYPRAWA ZAŁOŻYCIELSKA 1957/1958

Stoją: Wiesław Wiśniewski (astronom), Roman Trechciński (elektronik, mechanik, jonosferyk), Lars Fasting, Stanisław Siedlecki (kierownik, geolog), Jerzy Jasnorzewski (geodeta), Zdzisław Czeppe (glacjolog), Ryszard Bajer (radiooperator), Tadeusz Makarewicz (meteorolog), Maciej Zalewski (kucharz, hydrolog), Stanisław Baranowski (glacjolog).