Zakres monitoringu

Obecnie w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund prowadzi się całoroczny monitoring środowiskowy z następujących dziedzin:

Meteorologia

fot. Grzegorz Karasiński

W Stacji zbierane są dane do celów synoptycznych i klimatologicznych. Stacja meteorologiczna w Hornsundzie pracuje w sieci stacji norweskich i zarejestrowana jest w WMO (Światowej Organizacji Meteorologicznej) pod numerem 01003. Prowadzone są tu systematyczne, całodobowe pomiary i obserwacje podstawowych parametrów meteorologicznych według standardów WMO.

Sejsmologia

Stacja sejsmologiczna w Hornsundzie należy do międzynarodowej sieci obserwatoriów sejsmologicznych. Jest jedyną stacją należącą do polskiej sieci sejsmologicznej zlokalizowaną poza obszarem Polski. Głównym zadaniem laboratorium sejsmologicznego w Hornsundzie jest ciągła rejestracja lokalnych trzęsień Ziemi pochodzenia tektonicznego i lodowcowego.

Magnetyzm ziemski

W Stacji prowadzi się ciągłą rejestrację zmian elementów naturalnego ziemskiego pola magnetycznego. Ze względu na położenie geograficzne, obserwatorium w Hornsundzie rejestruje jedne z największych zmian pola magnetycznego Ziemi. Są one ok. 5 razy większe od tych rejestrowanych np. w Polsce, dlatego wyniki badań są istotne dla naukowców z całego świata. Od 2002 roku obserwatorium magnetyczne w Hornsundzie należy do światowej sieci badawczej INTERMAGNET.

Badania jonosferyczne

Stacja prowadzi długoterminowy monitoring struktury jonosfery. Ma on na celu określanie oddziaływania cząsteczek i plazmy po wybuchach na Słońcu na naszą planetę.

Glacjologia

Obiektem monitoringu glacjologicznego w rejonie Hornsundu jest pobliski Lodowiec Hansa. Prowadzi się tu pomiary mające na celu określenie  bilansu masy i dynamiki zmian lodowców, a także obserwacje grubości pokrywy śnieżnej. Dane te przekazywane są do światowego monitoringu lodowców (WGMS).

Fizyka i optyka atmosfery

Obserwacje zjawisk w atmosferze obejmują między innymi zmiany pola elektrycznego Ziemi oraz promieniowania UV oraz aerozolu. Dane te przekazywane są do międzynarodowej sieci AERONET do NASA.

Badania środowiskowe

fot. Adam Nawrot

W laboratorium chemicznym w Stacji prowadzone są analizy składu chemicznego wód powierzchniowych oraz opadowych. Ich celem jest określenie zachodzących w nich procesów biogeochemicznych oraz ilości docierających tu i odkładających się zanieczyszczeń powstałych także w wyniku działalności człowieka.

Oprócz monitoringu prowadzonego w ramach całorocznego programu, w sezonach wiosennych i letnich w rejonie Hornsundu prowadzone są także m.in. badania biologiczne, geologiczne, geodezyjne, geomorfologiczne, glacjologiczne i oceanologiczne przez różne grupy naukowców realizujących własne projekty naukowe. Korzystają oni wtedy z zaplecza logistycznego i naukowego Stacji.

Polska Stacja Polarna Hornsund bierze również udział w licznych projektach naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych.