Formularz wniosku na udostępnienie miejsca na statku ekspedycyjnym w celu transportu osób

  Sekcja I
  Informacje o osobie składającej wniosek

  Dane do wystawienia faktury
  Instytucja
  Osoba fizyczna

  Sekcja II
  Informacje dotyczące osób zgłaszanych do transportu

  Wybór rejsu:

  Rejs I
  Trasa rejsu: Polska-Hornsund-Longyearbyen-Ny-Alesund-Petunia-Kaffioyra-Bellsund-Longyearbyen-Hornsund-Polska

  Rejs II
  Trasa rejsu: Polska-Hornsund-Longyearbyen-Ny-Alesund-Longyearbyen-Horsund-Polska

  Dodatkowe uwagi:

  Administratorem danych osobowych osób wypełniających formularz jest Instytut Geofizyki PAN
  z siedzibą przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie podającej te dane przysługuje prawo dostępu, sprostowania i usunięcia danych, a także ograniczenia przetwarzania danych, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wycofania zgody na ich przetwarzanie oraz złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Instytutu Geofizyki PAN możliwy jest poprzez e-mail: iod@igf.edu.pl.

  OŚWIADCZENIE
  Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.), niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie, podanych w celu złożenia formularza zgłoszeniowego na udostępnienie miejsca na statku ekspedycyjnym w celu transportu osób.