Formularz wniosku na pobyt i korzystanie z infrastruktury Polskiej Stacji Polarnej Hornsund

  Sekcja I
  Informacje o osobie składającej wniosek

  Dane do wystawienia faktury
  Instytucja
  Osoba fizyczna

  Sekcja II
  Informacje dotyczące osób zgłaszanych do pobytu i korzystania z infrastruktury Stacji

  Planowany okres pobytu w Stacji
  Od
  Do

  Sekcja III
  Informacje dotyczące planowanego wykorzystania infrastruktury Stacji

  Planowane wykorzystanie infrastruktury Stacji

  Infrastruktura

  Termin

  Planowany użytkownik
  (imię i nazwisko)


  Radiotelefon UKF

  Planowany okres
  Od
  Do

  Dodaj kolejny termin


  Sztucer

  Planowany okres
  Od
  Do

  Dodaj kolejny termin


  Pistolet sygnałowy

  Planowany okres
  Od
  Do

  Dodaj kolejny termin


  Inny sprzęt i urządzenia

  Rodzaj i ilość

  Planowany okres
  Od
  Do

   


  Paliwo i oleje

  Rodzaj i ilość

  Planowany okres
  Od
  Do

   

   

  Dodatkowe uwagi:

  Administratorem danych osobowych osób wypełniających formularz jest Instytut Geofizyki PAN
  z siedzibą przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie podającej te dane przysługuje prawo dostępu, sprostowania i usunięcia danych, a także ograniczenia przetwarzania danych, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wycofania zgody na ich przetwarzanie oraz złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Instytutu Geofizyki PAN możliwy jest poprzez e-mail: iod@igf.edu.pl.

  OŚWIADCZENIE
  Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.), niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie, podanych w celu złożenia formularza zgłoszeniowego na pobyt i korzystanie z infrastruktury Polskiej Stacji Polarnej Hornsund.