Formularz wniosku na udostępnienie miejsca na statku ekspedycyjnym w celu transportu ładunków

  Sekcja I
  Informacje o osobie składającej wniosek

  Dane do wystawienia faktury
  Instytucja
  Osoba fizyczna

  Sekcja II
  Informacje dotyczące towarów zgłaszanych do transportu

  Wybór rejsu:
  Rejs I
  Trasa rejsu: Polska – Hornsund – Longyearbyen – Ny-Alesund – Petunia – Kaffioyra – Bellsund – Longyearbyen – Hornsund – Polska
  Rejs II
  Trasa rejsu: Polska – Hornsund – Longyearbyen – Ny-Alesund – Longyearbyen – Hornsund - Polska

   

   

  Zobowiązuję się do dostarczenia na adres polar@igf.edu.pl specyfikacji ładunku w terminie nie później niż na 10 dni przed wyjściem statku z Polski w ramach danego rejsu (wymagane)

  Dodatkowe uwagi:

  Administratorem danych osobowych osób wypełniających formularz jest Instytut Geofizyki PAN
  z siedzibą przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie podającej te dane przysługuje prawo dostępu, sprostowania i usunięcia danych, a także ograniczenia przetwarzania danych, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wycofania zgody na ich przetwarzanie oraz złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Instytutu Geofizyki PAN możliwy jest poprzez e-mail: iod@igf.edu.pl.

  OŚWIADCZENIE
  Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.), niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie, podanych w celu złożenia formularza zgłoszeniowego na udostępnienie miejsca na statku ekspedycyjnym w celu transportu ładunków.

  Formularz wniosku na udostępnienie miejsca na statku ekspedycyjnym w celu transportu osób

   Sekcja I
   Informacje o osobie składającej wniosek

   Dane do wystawienia faktury
   Instytucja
   Osoba fizyczna

   Sekcja II
   Informacje dotyczące osób zgłaszanych do transportu

   Wybór rejsu:

   Rejs I
   Trasa rejsu: Polska-Hornsund-Longyearbyen-Ny-Alesund-Petunia-Kaffioyra-Bellsund-Longyearbyen-Hornsund-Polska

   Rejs II
   Trasa rejsu: Polska-Hornsund-Longyearbyen-Ny-Alesund-Longyearbyen-Horsund-Polska

   Dodatkowe uwagi:

   Administratorem danych osobowych osób wypełniających formularz jest Instytut Geofizyki PAN
   z siedzibą przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie podającej te dane przysługuje prawo dostępu, sprostowania i usunięcia danych, a także ograniczenia przetwarzania danych, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wycofania zgody na ich przetwarzanie oraz złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Instytutu Geofizyki PAN możliwy jest poprzez e-mail: iod@igf.edu.pl.

   OŚWIADCZENIE
   Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.), niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie, podanych w celu złożenia formularza zgłoszeniowego na udostępnienie miejsca na statku ekspedycyjnym w celu transportu osób.

   Formularz wniosku na pobyt i korzystanie z infrastruktury Polskiej Stacji Polarnej Hornsund

    Sekcja I
    Informacje o osobie składającej wniosek

    Dane do wystawienia faktury
    Instytucja
    Osoba fizyczna

    Sekcja II
    Informacje dotyczące osób zgłaszanych do pobytu i korzystania z infrastruktury Stacji

    Planowany okres pobytu w Stacji
    Od
    Do

    Sekcja III
    Informacje dotyczące planowanego wykorzystania infrastruktury Stacji

    Planowane wykorzystanie infrastruktury Stacji

    Infrastruktura

    Termin

    Planowany użytkownik
    (imię i nazwisko)


    Radiotelefon UKF

    Planowany okres
    Od
    Do

    Dodaj kolejny termin


    Sztucer

    Planowany okres
    Od
    Do

    Dodaj kolejny termin


    Pistolet sygnałowy

    Planowany okres
    Od
    Do

    Dodaj kolejny termin


    Inny sprzęt i urządzenia

    Rodzaj i ilość

    Planowany okres
    Od
    Do

     


    Paliwo i oleje

    Rodzaj i ilość

    Planowany okres
    Od
    Do

     

     

    Dodatkowe uwagi:

    Administratorem danych osobowych osób wypełniających formularz jest Instytut Geofizyki PAN
    z siedzibą przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie podającej te dane przysługuje prawo dostępu, sprostowania i usunięcia danych, a także ograniczenia przetwarzania danych, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wycofania zgody na ich przetwarzanie oraz złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Instytutu Geofizyki PAN możliwy jest poprzez e-mail: iod@igf.edu.pl.

    OŚWIADCZENIE
    Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.), niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie, podanych w celu złożenia formularza zgłoszeniowego na pobyt i korzystanie z infrastruktury Polskiej Stacji Polarnej Hornsund.