Kontakt

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64
01-452 Warszawa
tel.: +48 22 6915-950
fax: +48 22 8776-722
e-mail:
 office@igf.edu.pl

Polska Stacja Polarna Hornsund im. Stanisława Siedleckiego

9170 Longyearbyen
Svalbard, Norwegia
tel. Iridium: +881 631 444 070
e-mail: hornsund@igf.edu.pl

Kierownik Stacji: Włodzimierz Sielski
tel.: +48 22 6915-979
e-mail:
 sielski@igf.edu.pl

Kierownik 44. Wyprawy Polarnej IGF PAN: Joanna Perchaluk
e-mail: jperchaluk@igf.edu.pl

Z-ca Kierownika 44. Wyprawy Polarnej IGF PAN: Sebastian Szczurtek
e-mail: sszczurtek@igf.edu.pl

Zespół ds. logistyki
Grażyna Dziurla
tel.: +48 22 6915-882
e-mail:
 gr@igf.edu.pl

Katarzyna Matysiak
tel.: +48 22 6915-973
e-mail:
 kmatysiak@igf.edu.pl

Marcin Ruszczak
tel.: +48 22 6915-885
e-mail:
 marcin.ruszczak@igf.edu.pl

Zakład Badań Polarnych i Morskich

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Marek Lewandowski
tel.: +48 22 6915-764
e-mail: 
lemar@igf.edu.pl

dr Oskar Głowacki
tel.: +48 22 6915-881
e-mail:
 oglowacki@igf.edu.pl

prof. Piotr Głowacki
tel.: 
+48 22 6915-890
e-mail:  
glowacki@igf.edu.pl

prof. dr hab. inż Monika A. Kusiak
tel.: +48 22 6915-749
e-mail:
 monika.kusiak@igf.edu.pl

dr Bartłomiej Luks
tel.: +48 22 6915-894
e-mail:
 luks@igf.edu.pl

dr Mateusz Moskalik
tel.: +48 22 6915-883
e-mail:
 mmosk@igf.edu.pl

dr Adam Nawrot
tel.: +48 22 6915-843
e-mail:
 anawrot@igf.edu.pl

dr Tomasz Wawrzyniak
tel.: +48 22 6915-843
e-mail:
 twawrzyniak@igf.edu.pl