Kontakt

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

ul. Księcia Janusza 64
01-452 Warszawa
tel.: +48 22 6915-950
fax: +48 22 8776-722
e-mail:
 office@igf.edu.pl

Polska Stacja Polarna Hornsund im. Stanisława Siedleckiego

9170 Longyearbyen
Svalbard, Norwegia
tel. Iridium: +881 631 444 070
e-mail: hornsund@igf.edu.pl

Kierownik Stacji: Włodzimierz Sielski
tel.: +48 22 6915-979
e-mail:
 sielski@igf.edu.pl

Kierownik 41. Wyprawy Polarnej IGF PAN: dr hab. Piotr Zagórski
e-mail:
pzagorski@igf.edu.pl

Z-ca Kierownika 41. Wyprawy Polarnej IGF PAN: Michał Niedbalski
e-mail:
mniedbalski@igf.edu.pl

Zespół ds. logistyki
Grażyna Dziurla
tel.: +48 22 6915-882
e-mail:
 gr@igf.edu.pl

Przemysław Kapuściński
tel.: +48 22 6915-892
e-mail:
pkapuscinski@igf.edu.pl

Katarzyna Matysiak
tel.: +48 22 6915-973
e-mail:
 kmatysiak@igf.edu.pl

Marcin Ruszczak
tel.: +48 22 6915-885
e-mail:
 marcin.ruszczak@igf.edu.pl

Zakład Badań Polarnych i Morskich

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Marek Lewandowski
tel.: +48 22 6915-764
e-mail: 
lemar@igf.edu.pl

mgr Dagmara Bożek-Andryszczak
tel.: +48 12 2923-804

e-mail: dbozek@igf.edu.pl

dr Jerzy Giżejewski
tel.: +48 22 6915-996
e-mail: gizej@igf.edu.pl

dr Oskar Głowacki
tel.: +48 22 6915-881
e-mail:
 oglowacki@igf.edu.pl

prof. Piotr Głowacki
tel.: 
+48 22 6915-890
e-mail:  
glowacki@igf.edu.pl

dr Agata Goździk
tel.: +48 22 6915-650
e-mail: agata.gozdzik@igf.edu.pl

dr Bartłomiej Luks
tel.: +48 22 6915-894
e-mail:
 luks@igf.edu.pl

dr Mateusz Moskalik
tel.: +48 22 6915-883
e-mail:
 mmosk@igf.edu.pl

dr Adam Nawrot
tel.: +48 22 6915-843
e-mail:
 anawrot@igf.edu.pl

mgr Anna Ostrowska
tel.: +48 22 6915-819
e-mail:
 aostrowska@igf.edu.pl

mgr Wojciech Piotrowski
tel.: +48 22 6915-817
e-mail:
 wpiotrowski@igf.edu.pl

mgr Piotr Stankiewicz
tel.: +48 22 6915-828

e-mail: piotr.stankiewicz@igf.edu.pl

dr Tomasz Wawrzyniak
tel.: +48 22 6915-843
e-mail:
 twawrzyniak@igf.edu.pl