EFEKT CHŁODZĄCY WIATRU
WIND-CHILL FACTOR

czyli odczuwanie zimna w zależności od prędkości wiatru

Temperatura rzeczywista
Actual temperature
[°C]

0

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

Prędkość wiatru
Wind speed

Temperatura odczuwalna
Effective temperature

m/s

kt

km/h

2.5

5

9

-2

-7

-12

-18

-23

-28

-33

-37

4.5

9

16

-8

-14

-20

-26

-32

-38

-44

-51

6.5

13

24

-11

-18

-25

-32

-38

-45

-52

-58

9.5

19

34

-14

-21

-29

-36

-43

-50

-57

-64

12.5

24

45

-17

-24

-32

-39

-47

-54

-61

-68

15.5

30

56

-18

-26

-34

-42

-49

-57

-65

-73

19.0

37

68

-19

-27

-35

-43

-51

-59

-66

-75

22.5

44

81

-20

-28

-36

-44

-52

-60

-68

-77

26.0

51

94

-21

-29

-37

-45

-53

-61

-70

-80

 

um. silne
mod. strong

silne
strong

bardzo silne
very strong

Odczuwanie zimna
Cold