logo Hornsund

strona główna

mapka Spitsbergen
 Stacja

 Badania

 Hornsund

 Spitsbergen
  (Svalbard)Wyprawy Polarne PAN

Od 1978 r. w Stacji Polarnej Hornsund prowadzi się stałe, całoroczne obserwacje naukowe. Wykonują je uczestnicy wypraw, których skład kompletuje co roku Zakład Badań Polarnych i Morskich Instytutu Geofizyki PAN.

Tutaj można przejrzeć składy osobowe i fotografie dotychczasowych grup zimujących.

Wyprawa Polarna to olbrzymie i skomplikowane przedsięwzięcie logistyczne. Koszty transportu sprawiają, że całość zaopatrzenia i wymiany uczestników dokonuje się jednym rejsem czarterowym statku. Od prawidłowego przygotowania niezbędnego zaopatrzenia, właściwego doboru i przeszkolenia uczestników zależy późniejsze powodzenie wyprawy i jakość osiągniętych wyników badań naukowych.
Wyprawy składają się z dwóch zasadniczych grup różniących się zadaniami i okresem przebywania w Stacji Polarnej.
Zasadniczą "grupę zimową" stanowią obserwatorzy prowadzący przez okres jednego roku rejestracje geofizyczne, meteorologiczne oraz środowiskowe i zajmujący się obsługą urządzeń pomiarowych. Dodatkowo do zadań tej grupy należy utrzymanie całej infrastruktury Stacji Polarnej i pomocnicze prace remontowo-konserwacyjne.
"Grupa letnia" - techniczna, przebywająca w Stacji Polarnej przez okres około trzech miesięcy, wykonuje wszelkie prace konserwacyjne, remontowe i renowacyjne budynków, maszyn i urządzeń. Zakres tych prac jest uzależniony od aktualnych potrzeb i programów.
Uczestników wyprawy dobiera się tak, aby każda z grup była w stanie samodzielnie wykonać wszelkie planowane prace w Stacji Polarnej. "Grupa zimowa" jest dobierana w szczególności pod kątem wykonania programu obserwacji naukowo-badawczych i utrzymania poprawnego funkcjonowania infrastruktury Stacji Polarnej.

Praca w stacji - ogłoszenie o naborze kandydatów


mapa strony, literatura i odnośniki