logo Hornsund

strona główna

mapka Spitsbergen
 Meteorologia

 Sejsmologia

 Geomagnetyzm

 Elektryczność
    atmosfery


 Glacjologia  

 Ĺšrodowisko

 Jonosfera

Glacjologia i badania środowiskowe

Stacja prowadzi badania zmian i dynamiki ruchu lodowcĂłw Hansa i Werenskiolda:
 • Pomiar ruchu powierzchni lodowca w strefie ablacji dalmierzem laserowym
 • Pomiar grubości (w ciągu całego roku) i analiza (pod koniec sezonu akumulacji) pokrywy śnieĹźnej na lodowcach
 • Dokumentacja fotograficzna czoła oraz powierzchni Lodowca Hansa.
Badania bilansu masy Lodowca Hansa prowadzi się od 1989 r.

O badaniach lodowcĂłw


Pomiar dynamiki ruchu lodowca za pomocą
dalmierza laserowego (lipiec 2000)

Badany przez nas Hansbreen to lodowiec typu gĂłrskiego, o długości 16 km, szerokości przy czole ok. 2,5 km, zajmuje powierzchnię ok. 57 km2. Dno lodowca blisko czoła znajduje się do 100 m poniĹźej poziomu morza. Maksymalna grubość: 400 m. Średnia prędkość wycofu czoła liczona od 1936 r. wynosi 17 m rocznie.

Hansbreen - czoło 1957; fot. A. Jahn Hansbreen - czoło 2003; fot. T. Moczadłowski
Lodowiec Hansa wycofuje się systematycznie, podobnie
jak większość lodowców Spitsbergenu.
W oparciu o stację prowadzi się obserwacje zmian w środowisku polarnym, w tym wywołane działalnością przemysłową w innych częściach świata (antropopresja):
 • Monitorowanie zanieczyszczeń w opadach atmosferycznych z oznaczaniem przewodnictwa właściwego, pH i chlorkĂłw; bardziej szczegółowe analizy dla opadĂłw silnie zmineralizowanych
 • Określanie zróşnicowania pH, przewodnictwa właściwego i chlorkĂłw dla świeĹźego opadu śniegu na lodowcach
 • Badanie zmian parametrĂłw fizyko-chemicznych wĂłd ciekĂłw i jeziorek z oznaczaniem elementĂłw jak w opadach atmosferycznych.
 • Rejestracja profilu termicznego warstwy czynnej zmarzliny na podniesionej terasie morskiej.
 • Dokumentacja fotograficzna stoku gĂłry Fugleberget zimą i latem.

  Opiekun naukowy badań: Piotr Głowacki glowacki@igf.edu.pl.


  Pomiar zmian poziomu wody strumienia za pomocą limnigrafu


  w laborotorium chemicznym
  Laboratorium chemiczne

mapa strony, literatura i odnośniki