logo Hornsund

strona główna
mapka Spitsbergen
 Meteorologia

 Sejsmologia  

 Geomagnetyzm

 Elektryczność
    atmosfery


 Glacjologia

 Ĺšrodowisko

 Jonosfera


Polskie obserwatoria sejsmologiczne
Zakład Sejsmologii IGF PAN

Sejsmologia
stacja HSP

Głównym zadaniem laboratorium sejsmologicznego w Hornsundzie jest ciągła rejestracja lokalnych trzęsień ziemi pochodzenia tektonicznego i lodowcowego z rejonu Hornsundu oraz bliskich wstrząsĂłw tektonicznych. Stacja naleĹźy do międzynarodowej sieci obserwatoriĂłw sejsmologicznych i posiada oznaczenie HSP.

stanowisko sejsmiczneLokalna sieć sejsmiczna składa się z 10 krótkookresowych sejsmometrów umieszczonych w odległości od 600 do 1100 metrów od stacji. Na dwóch stanowiskach rejestruje się trzy składowe przestrzenne drgań sejsmicznych (o orientacji północ-południe, zachód-wschód i pionowej), na pozostałych składową pionową.
Sygnały ze wszystkich stanowisk są przesyłane kablami do stacji, gdzie ma miejsce automatyczna rejestracja cyfrowa. Po wstępnej obróbce zarchiwizowane dane są wysyłane do Instytutu Geofizyki do dalszej obróbki, analizy i interpretacji. Dane udostępniane są w postaci cyfrowej oraz drukowanej.

kontrola sejsmometruCorocznie w okresach wzmożonej aktywności lodowców (wiosna-lato) prowadzone są dodatkowe rejestracje wstrząsów związanych z dynamiką Lodowca Hansa. Rejestracja prowadzona jest aparaturą przenośną rozmieszczaną bezpośrednio na powierzchni lodowca.

Opiekun naukowy badań: dr Marek Górski mgorski@igf.edu.pl.

Dane stacji HSP

Współrzędne geograficzne 77,0019N  15,5436E
Wysokość n.p.m. 5-15 m
Sejsmometry SM-3, 10 szt. na 7 stanowiskach (2xXYZ, 5xZ), pomiar prędkościowy
System akwizycji danych cyfrowa stacja sejsmiczna UMSS MK-6 opracowana w Dziale Konstrukcji Aparatury Geofizycznej IGF PAN
  • prĂłbkowanie: 100 Hz (zdetekowane zjawiska) i 20 Hz (rejestracja ciągła)
  • rozdzielczość: 26 bit
  • dynamika: ok. 140 dB
  • czułość: poniĹźej LNM (minimalne szumy sejsmiczne)
  • pasmo: 0,008-36 Hz (długi okres); 0,008-7,5 Hz (krĂłtki okres)
  • czas: synchronizowany GPS
  • format danych: własny oraz MiniSEED
  • archiwizacja: płyty CD-R/CD-RW

Przykładowe wykresy wstrząsów

bliski tektonicznego bliskiego (epicentrum w odległości 200-2000 km)
daleki tektonicznego dalekiego
(epicentrum powyĹźej 2000 km, widoczna tylko faza P)
lodowiec lodowcowego (pochodzącego od Lodowca Hansa niedaleko stacji)
Obszary aktywne sejsmicznie w rejonie SpitsbergenuWzględna dzienna energia wstrząsów sejsmicznych rejestrowanych na stacji HSP (Jania at al., 1985). W miesiącach VII-XI większość energii pochodzi od wstrząsów pochodzenia lodowcowego.

Zobacz teĹź:
Polskie obserwatoria sejsmologiczne
Zakład Sejsmologii IGF PAN


mapa strony, literatura i odnośniki