logo Hornsund

strona główna

mapka Spitsbergen
 Meteorologia  

 Sejsmologia

 Geomagnetyzm

 Elektryczność
    atmosfery


 Glacjologia

 Ĺšrodowisko

 Jonosfera

Klimat Spitsbergenu
Warunki meteorologiczne w rejonie Stacji
Światło w rejonach polarnych
Temperatura odczuwalna
Gdyby pogoda nigdy się nie zmieniała
większość ludzi kompletnie nie miałaby
o czym rozmawiać.

Stacja meteorologiczna
Meteorologiske stasjon
01 003

Stacja meteorologiczna w Hornsundzie pracuje w sieci stacji norweskich i zarejestrowana jest w WMO (Światowej Organizacji Meteorologicznej) pod numerem 01003.
Prowadzone są tu systematyczne, całodobowe pomiary i obserwacje podstawowych parametrów meteorologicznych wg standardów WMO. Depesze z informacjami pogodowymi z godzin 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 czasu uniwersalnego UTC przekazywane są drogą radiową za pośrednictwem stacji meteorologicznej Bjornoya (W. Niedźwiedzia) do światowej sieci wymiany danych.


Aktualna pogoda

Co i jak badamy
Od stycznia 2001 pomiary dokonywane są przy pomocy automatycznej stacji pomiarowej. Mierzone i rejestrowane są następujące parametry: ciśnienie atmosferyczne, kierunek i prędkość wiatru (na wysokości 10 m), temperatura i wilgotność powietrza, temperatura gruntu (na głębokości 5, 10, 20 i 50 cm), usłonecznienie i natężenie promieniowania. Dodatkowo obliczane są wartości średnie i ekstremalne. Do automatycznego tworzenia depeszy SYNOP służy napisany na stacji program wykorzystujący wyniki pomiarów automatycznych i wartości określane metodą tradycyjną (opad, widzialność, zachmurzenie, zjawiska, pokrywa śnieżna). Zakodowane depesze wysyłane są drogą radiową.
Pracę wykonuje zespół dwóch obserwatorów, oddelegowywanych na ogół z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na rok.

Dlaczego to waĹźne
Stacja jest ważnym punktem pomiarowym dla służby pogody, ponieważ Spitsbergen znajduje się w zasięgu frontu arktycznego, miejsca formowania się układów niżowych, w strefie intensywnej działalności cyklonalnej, a ilość stacji meteorologicznych w tym rejonie jest mała.
Stacja wykonuje także pomiary na żądanie norweskiej służby ruchu lotniczego dla potrzeb osłony meteorologicznej lotów wykonywanych w rejonie Svalbardu.
Dane meteorologiczne są także wykorzystywane do poznania klimatu okolicy stacji, oraz służą naukowcom zajmującym się badaniami, dla których istotnym elementem są warunki meteorologiczne panujące w rejonie Hornsundu.


mapa strony, literatura i odnośniki