logo Hornsund

strona główna

mapka Spitsbergen
 Stacja

 Badania

 Hornsund

 Spitsbergen
  (Svalbard)Stacja meteorologiczna Hornsund
Warunki meteorologiczne
w rejonie Stacji
Temperatura odczuwalna

Spitsbergen
Svalbard

OgĂłlnie Osiedla ludzkie
  Turystyka
Przyroda Światło w rejonach polarnych
Historia Polskie nazwy

Klimat

Ogromne znaczenie dla klimatu archipelagu ma fakt połoĹźenia w przerwie masywĂłw lądowych otaczających basen arktyczny. Ta naturalna „brama” ułatwia wymianę wĂłd oceanicznych pomiędzy umiarkowanymi i duĹźymi szerokościami geograficznymi oraz południkową cyrkulację powietrza, tj. wymianę mas powietrza pomiędzy południem i północą.

Prądy morskie opływające Spitsbergen Decydujący wpływ na klimat zachodniego wybrzeĹźa Spitsbergenu mają prądy morskie: ciepły Prąd Zachodniospitsbergeński, kontynuacja Prądu Zatokowego (Golfstromu), płynący ku północy wzdłuĹź zachodnich, a później północnych wybrzeĹźy wyspy, oraz zimny prąd, ktĂłry płynie na południe z Morza Barentsa, wzdłuĹź wschodnich wybrzeĹźy, a następnie okrąża Sorkap i płynie ku północy, pomiędzy wybrzeĹźem a wodami prądu ciepłego. Oba prądy - powietrza i wody przenoszą ku północy energię cieplną, powodując relatywnie wyĹźszą temperaturę powietrza w tym rejonie Arktyki. Średnie temperatury zimowe są do 20 stopni wyĹźsze od notowanych na podobnych szerokościach geograficznych np. w Kanadzie. Absolutnie minimalną temperaturę w ostatnich latach -46,3°C zanotowano w marcu 1986 r. w Longyearbyen. Maksymalną temperaturę +21,3°C zmierzono w tym samym miejscu w lipcu 1979. Typowo jednak rzadko spada poniĹźej -20°C i przekracza plus kilka stopni.


Wody wzdłuż zachodnich wybrzeży Spitsbergenu są wolne od lodu przez większą część lata, co sprawia, że jest to najbardziej na północ wysunięty obszar Arktyki dostępny dla zwykłych statków.

Klimat różnych części archipelagu różni się dość znacznie. Zachodnia część jest cieplejsza, wnętrze Spitsbergenu Zachodniego ma klimat bardziej kontynentalny.

Opady na Spitsbergenie są dość niskie, 200-300 mm rocznie (arktyczna pustynia), wilgotność powietrza, nawet nad morzem zwykle bardzo mała.

Pogodę na Spitsbergenie można podzielić na dwa typy:
  1. Gdy pomiędzy Grenlandią a Spitsbergenem występuje niż baryczny, powodujący napływ z południa ciepłych i wilgotnych mas powietrza morskiego.
  2. Gdy nad basenem polarnym i Grenlandią dominuje wyż baryczny, powodujący napływ z północy i wschodu zimnych mas powietrza arktycznego.

Istotnym dla klimatu Spitsbergenu jest fakt, że w tym rejonie przebiega front arktyczny, miejsce ścierania się napływających z północy zimnych mas powietrza arktycznego z płynącymi z południa ciepłymi i wilgotnymi masami powietrza atlantyckiego. Powoduje to ożywioną działalność cyklonalną i częste przemieszczanie się w tym rejonie niżów i związanych z nimi frontów atmosferycznych - stref dużego zachmurzenia, opadów i silnych wiatrów. W porze zimowej, kiedy kontrasty temperatury są znaczne (zdarzają się zmiany o ponad 20 stopni w ciągu doby), wyzwalane są ogromne ilości energii, co powoduje częste występowanie sztormowych wiatrów. W lecie wiatry są na ogół słabsze, natomiast często występują mgły.

Ogólnie można powiedzieć, że pogoda w rejonie Spitsbergenu jest bardzo zmienna.

do gĂłry


mapa strony, literatura i odnośniki