logo Hornsund

strona główna

mapka Spitsbergen
 Meteorologia

 Sejsmologia

 Geomagnetyzm

 Elektryczność
    atmosfery


 Glacjologia

 Ĺšrodowisko

 Jonosfera  

Jonosfera

Na stacji badania jonosfery dokonuje się za pomocą radaru jonosferycznego poprzez pionowe sondowanie impulsami wielkiej częstotliwości. Impulsy odbite od jonosfery wykorzystywane są do wykreślania zależności wysokości odbicia od częstotliwości zwanych jonogramami, które służą do prowadzenia długoterminowych badań statystycznych jonosfery.
Jonosonda umożliwia pomiary z zakresu częstotliwości roboczych 1,5 - 20 MHz z możliwością przestrajania co 50 kHz (co daje 371 kanałów). Moc nadajnika w impulsie wynosi odpowiednio 15 kW dla 1,5 do 10 MHz i 10 kW dla >10 MHz.
Okres powtarzania sondowania można dowolnie ustawiać (zwykle sondowanie automatyczne co 15 minut) lub pracować z wyzwalaniem ręcznym.

Wyniki po wstępnym opracowaniu wysyłane są do kraju.


mapa strony, literatura i odnośniki