logo Hornsund

strona główna


 Meteorologia

 Sejsmologia

 Geomagnetyzm

 Elektryczność
    atmosfery


 Glacjologia

 Ĺšrodowisko

 Jonosfera

 Sezonowe

Badania

Przez lata program badań prowadzonych w Polskiej Stacji Polarnej ewoluował wraz ze zmianą priorytetĂłw badawczych. Obecnie prowadzi się stałe obserwacje z  następujących dziedzin:

  • meteorologia - zbieranie danych do celĂłw synoptycznych i klimatologicznych
  • sejsmologia - badania sejsmiczności basenu Morza Arktycznego i sejsmicznych zjawisk lodowcowych;
  • magnetyzm ziemski - badanie zmian pola magnetycznego Ziemi
  • badania jonosferyczne - statystyczne pomiary mające na celu określanie struktury i absorpcji jonosfery
  • glacjologia - badanie dynamiki zmian i bilansu masy lodowcĂłw w rejonie stacji jako wskaĹşnikĂłw zmian klimatycznych
  • elektryczność atmosfery - określenie zmian pola elektrycznego w czaszy polarnej
  • badania środowiskowe - badanie wybranych cech klimatycznych i prowadzenie analiz składu chemicznego zanieczyszczeń wody i powietrza oraz zawartości izotopowej pokrywy śnieĹźnej.
O całoroczną ciągłość obserwacji dbają uczestnicy Wypraw Polarnych PAN.

W sezonach wiosennych i letnich w oparciu o stację prowadzone są takĹźe badania biologiczne, geologiczne, geodezyjne, geomorfologiczne, glacjologiczne i oceanologiczne.

Przez ponad 40 lat swej działalności stacja gościła wiele grup naukowcĂłw z własnymi programami badawczymi.

Wieloletnie badania realizowane są na podstawie stałych porozumień o współpracy między Instytutem Geofizyki PAN i innymi instytucjami.


Raporty z badań sezonowych

  • Research in Svalbard - yearly information bulletin based on contributions from scientists working in Svalbard

mapa strony, literatura i odnośniki