Formularz wniosku na realizację transportu towarów statkiem ekspedycyjnym

Sekcja I
Informacje o osobie składającej wniosek

Dane do wystawienia faktury
Instytucja
Osoba fizyczna

Sekcja II
Informacje dotyczące towarów zgłaszanych do transportu

Wybór rejsu:
Rejs I
Trasa rejsu: Polska – Hornsund – Longyearbyen – Petunia – Kaffioyra – Bellsund – Hornsund – Polska
Rejs II
Trasa rejsu: Polska – Hornsund – Longyearbyen – Hornsund - Polska


 

 

Zobowiązuję się do dostarczenia na adres polar@igf.edu.pl specyfikacji ładunku w terminie nie później niż na 10 dni przed wyjściem statku z Polski w ramach danego rejsu (wymagane)


Dodatkowe uwagi: