Formularz wniosku na pobyt i korzystanie z infrastruktury Polskiej Stacji Polarnej Hornsund

Sekcja I
Informacje o osobie składającej wniosek

Dane do wystawienia faktury
Instytucja
Osoba fizycznaSekcja II
Informacje dotyczące osób zgłaszanych do pobytu i korzystania z infrastruktury Stacji

Planowany okres pobytu w Stacji
Od
Do

Sekcja III
Informacje dotyczące planowanego wykorzystania infrastruktury Stacji

Planowane wykorzystanie infrastruktury Stacji

Infrastruktura
Termin
Planowany użytkownik
(imię i nazwisko)

Ponton z silnikiem
Planowany okres
Od
Do

Dodaj kolejny termin

Łódź aluminiowa z silnikiem
Planowany okres
Od
Do

Dodaj kolejny termin

Skuter śnieżny z saniami
Planowany okres
Od
Do

Dodaj kolejny termin

Przenośny agregat 220V
Planowany okres
Od
Do

Dodaj kolejny termin

Radiotelefon UKF
Planowany okres
Od
Do

Dodaj kolejny termin

Dubeltówka
Planowany okres
Od
Do

Dodaj kolejny termin

Shotgun
Planowany okres
Od
Do

Dodaj kolejny termin

Pistolet sygnałowy
Planowany okres
Od
Do

Dodaj kolejny termin

Inny sprzęt i urządzenia

Rodzaj i ilość

Planowany okres
Od
Do

 


Naboje

Rodzaj i ilość

Planowany okres
Od
Do

 


Paliwo i oleje

Rodzaj i ilość

Planowany okres
Od
Do

 
 

Dodatkowe uwagi:

Administratorem danych osobowych osób wypełniających formularz jest Instytut Geofizyki PAN
z siedzibą przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie podającej te dane przysługuje prawo dostępu, sprostowania i usunięcia danych, a także ograniczenia przetwarzania danych, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wycofania zgody na ich przetwarzanie oraz złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Instytutu Geofizyki PAN możliwy jest poprzez e-mail: iod@igf.edu.pl.

OŚWIADCZENIE
Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.), niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie, podanych w celu złożenia formularza zgłoszeniowego na pobyt i korzystanie z infrastruktury Polskiej Stacji Polarnej Hornsund.