Formularz wniosku na pobyt i korzystanie z infrastruktury Polskiej Stacji Polarnej Hornsund

Sekcja I
Informacje o osobie składającej wniosek

Dane do wystawienia faktury
Instytucja
Osoba fizycznaSekcja II
Informacje dotyczące osób zgłaszanych do pobytu i korzystania z infrastruktury Stacji

Planowany okres pobytu w Stacji
Od
Do

Sekcja III
Informacje dotyczące planowanego wykorzystania infrastruktury Stacji

Planowane wykorzystanie infrastruktury Stacji

Infrastruktura
Termin
Planowany użytkownik
(imię i nazwisko)

Ponton z silnikiem
Planowany okres
Od
Do

Dodaj kolejny termin

Łódź aluminiowa z silnikiem
Planowany okres
Od
Do

Dodaj kolejny termin

Skuter śnieżny z saniami
Planowany okres
Od
Do

Dodaj kolejny termin

Przenośny agregat 220V
Planowany okres
Od
Do

Dodaj kolejny termin

Radiotelefon UKF
Planowany okres
Od
Do

Dodaj kolejny termin

Dubeltówka
Planowany okres
Od
Do

Dodaj kolejny termin

Shotgun
Planowany okres
Od
Do

Dodaj kolejny termin

Pistolet sygnałowy
Planowany okres
Od
Do

Dodaj kolejny termin

Inny sprzęt i urządzenia

Rodzaj i ilość

Planowany okres
Od
Do

 


Naboje

Rodzaj i ilość

Planowany okres
Od
Do

 


Paliwo i oleje

Rodzaj i ilość

Planowany okres
Od
Do

 
 

Dodatkowe uwagi: