Formularz wniosku na pobyt i korzystanie z infrastruktury Polskiej Stacji Polarnej Hornsund

Sekcja I
Informacje o osobie składającej wniosek

Dane do wystawienia faktury
Instytucja
Osoba fizycznaSekcja II
Informacje dotyczące osób zgłaszanych do pobytu i korzystania z infrastruktury Stacji

Planowany okres pobytu w Stacji
Od
Do

Sekcja III
Informacje dotyczące planowanego wykorzystania infrastruktury Stacji

Planowane wykorzystanie infrastruktury Stacji

Infrastruktura
Termin
Planowany użytkownik
(imię i nazwisko)


Ponton z silnikiem
Planowany okres
Od
Do

Dodaj kolejny termin


Łódź aluminiowa z silnikiem
Planowany okres
Od
Do

Dodaj kolejny termin


Skuter śnieżny z saniami
Planowany okres
Od
Do

Dodaj kolejny termin


Przenośny agregat 220V
Planowany okres
Od
Do

Dodaj kolejny termin


Radiotelefon UKF
Planowany okres
Od
Do

Dodaj kolejny termin


Dubeltówka
Planowany okres
Od
Do

Dodaj kolejny termin


Shotgun
Planowany okres
Od
Do

Dodaj kolejny termin


Pistolet sygnałowy
Planowany okres
Od
Do

Dodaj kolejny termin


Inny sprzęt i urządzenia

Rodzaj i ilość

Planowany okres
Od
Do

 


Naboje

Rodzaj i ilość

Planowany okres
Od
Do

 


Paliwo i oleje

Rodzaj i ilość

Planowany okres
Od
Do

 
 

Dodatkowe uwagi: